სამრეწველო მოწყობილობები

welding machine

შედუღების აპარატი

frequency converter

სიხშირის გადამყვანი

power supply

ენერგიის წყარო

network switch

ქსელის შეცვლა

network base station

ქსელის საბაზო სადგური

case heat dissipation

საქმის სითბოს გაფრქვევა

Virtual money miner

ვირტუალური ფულის მომშლელი

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner