სამედიცინო და ჰიგიენური ინსტრუმენტები

/medical-and-hygienic-instruments/

PM2.5 სენსორი

Oxygen Absorber

ჟანგბადის შემწოვი

Health Monitoring Instrument

ჯანმრთელობის მონიტორინგის ინსტრუმენტი

Sputum Absorber

ნახველის შემწოვი

Sterilizing machine

სტერილიზაციის მანქანა

electronic mask

ელექტრონული ნიღაბი

Beauty machine

სილამაზის მანქანა

smart toilets

ჭკვიანი ტუალეტები